Sandbergs Certifierar sig för ISO14001

Sandbergs Maskinbearbetning har under de senaste åren vidtagit flera åtgärder för att minska miljöpåverkan och bidra till ett hållbart samhälle. Vi har bland annat gått över till förnybar energi för vår verkstad där vi årligen konsumerar ca 500 000 kWh. Vi har också gått över till uppvärmning genom biobränsle istället för fossila bränslen. Vidare arbetar vi med att reducera kemikalieanvändningen och öka återvinning och sortering av avfall. För att sätta en kvalitetsstämpel på vårt miljöarbete har vi passat på att certifiera oss enligt ISO14001.

"Det är med glädje jag kan meddela att Sandberg & Söner har certifierat sig enligt ISO14001, det känns mycket positivt att få en tredje part att sätta en kvalitetsstämpel på det arbete vi bedriver för att bidra till ett hållbart samhälle." säger Johan Svarts, VD Sandberg & Söner