loading...

Lång erfarenhet

Snabba fakta

1957 - Start av verksamheten i Ragnar Sandbergs källare.

1969 - Verksamheten flyttar till Fårbo Industriområde, Fagersta.

1994 - Inköp av ny fastighet på Fårboområdet för montage.

1999 - Företaget blir ISO-certifierade mot ISO9001.

2006 - Företaget utses till Årets Gasellföretag i Fagersta.

2008 - Företaget förvärvas av Volati AB.

2009 - Svetsverksamheten avyttras.

2015 - Företaget förvärvas av Johan Svarts.

2017 - Företaget ISO-certifierar sig mot Miljö och 14001:2015

2018 - Företaget byter varumärke till Sandbergs Maskinbearbetning