Sandbergs Policy för behandling av dina personuppgifter

Sandbergs värnar om din personliga integritet, därför har vi tagit fram en policy som tydliggör hur vi hanterar dina personuppgifter och vilka rättigheter och möjligheter du har gentemot oss. 

Vårt syfte med att spara personuppgifter är av enkel natur: vi gör det för att förenkla våra affärer med våra samarbetspartners, både kunder, leverantörer och andra intressenter. Det ligger både i vårt och ert intresse att dessa uppgifter är aktuella och relevanta och därför rensar vi rutinmässigt personuppgifter i vårt affärssystem. Vidare ligger det också i vårt intresse att era personuppgifter inte sprids till tredjeman. 

Ni kan läsa mer om vår policy i dokumentet bredvid. Olle Söderbäck är personuppgiftsansvarig hos, har ni frågor är ni välkomna att skriva brev till Olle.

Ledningen på Sandbergs