loading...

Ingenjörsföretag

Sandbergs Maskinbearbetning i Fagersta är ett modernt ingenjörsföretag.
Vi har stor kapacitet för tillverkning och legobearbet-
ning av enskilda delar, komponenter, system och kompletta maskiner. 

affärsidé

”Sandbergs Maskinbearbetning skall vara en tekniskt ledande leverantör av komponenter, system, prototyper och reservdelar till svensk industri med fokus på stora och medelstora komplexa detaljer.”

Stor kompetens

Kombinationen av kompetent personal, modern maskinpark och en offensiv kvalitets-utveckling, gör att Sandberg & Söner  kan erbjuda verkstads-företag, processindustrier och kunskapsföretag kompletta lösningar med utgångspunkt från kundens ritningar och krav.