loading...

Lägg ditt problem i VÅRA händer

Vår viktigaste kugge

Våra kunder har höga krav på sina produkter. Därför ställer vi naturligtvis höga krav på personalen. Hos oss är personalen lika mycket produktionstekniker och konstruktörer som maskinoperatörer.

Vi jobbar alltid med att höja vår personals kompetens genom interna utbildningar. Detta i kombination med bra förmåner gör oss attraktiva som arbetsgivare. Något vi måste vara för att behålla och rekrytera kompetens. Vill du jobba hos oss?

Arbetsmiljöpolicy

Sandberg Maskinbearbetning ska ha en god arbetsmiljö där våra medarbetare har bästa förutsättningarna för att ha en god hälsa både fysiskt och psykiskt

  • Vår medarbetare ska känna gemenskap, tillhörighet och lagkänsla
  • Strategiska hälsoplanering ska ge medarbetarna goda möjligheter att arbeta för ökat välbefinnande och motarbeta stress och psykisk ohälsa
  • Vi arbetar för en arbetsmiljö med bra hjälpmedel för att undvika skador och minimera risker
  • Vi accepterar inte kränkningar, mobbning, missbruk utan alla hjälps åt att identifiera dessa problem och hantera dem

Våra arbetsmiljö är ett fundament för att öka arbetstillfredsställelsen och sänka sjukfrånvaron 

Ledningen på Sandbergs Maskinbearbetning