loading...

”maskinbearbetning i världsklass”

Sandbergs  levererar högkvalitativa stålprodukter till företag inom bl a stål-, medicin-,  fordons-, offshore- marin och gruvindustrin.

Nyheter

2017 > 11

Sandbergs Maskinbearbetning har under de senaste åren vidtagit flera åtgärder för att minska miljöpåverkan och bidra till ett hållbart samhälle. Vi har bland annat gått över till förnybar energi för vår verkstad där vi årligen konsumerar ca 500 000 kWh. Vi har också gått över till uppvärmning genom biobränsle istället för fossila bränslen. Vidare arbetar vi med att reducera kemikalieanvändningen och öka återvinning och sortering av avfall. För att sätta en kvalitetsstämpel på vårt miljöarbete har vi passat på att certifiera oss enligt ISO14001.

"Det är med glädje jag kan meddela att Sandberg & Söner har certifierat sig enligt ISO14001, det känns mycket positivt att få en tredje part att sätta en kvalitetsstämpel på det arbete vi bedriver för att bidra till ett hållbart samhälle." säger Johan Svarts, VD Sandberg & Söner

Läs hela inlägget »

Precision och unika produkter

Våra kunder kräver något utöver det vanliga. Vi på Sandbergs vet värdet i en bra kommunikation och dialog.
Hör gärna av dig till oss för mer information om vad vi kan erbjuda ditt företag.

Välkommen till Sandbergs Maskinbearbetning!

0223-190 90
info@sandbergsmaskin.se