Sandberg & Söner tecknar avtal om förnybar el

Sandberg & Söner har tecknat ett treårsavtal med Skellefteå Kraft om leverans av förnybar el för produktionen. Elektriciteten kommer från vind- och vattenkraft från Norrland som är ursprungsmärkt och förnybar. Sandberg & Söner förbrukar ca 500 000 kWh elektricitet i produktionen varje år.

- "Det känns bra att växla över till förnybar och klimatneutral elförsörjning och bidra till en hållbar framtid. Det är steg nummer två i vår klimatsatsning efter installationen av fjärrvärme baserad på biobränsle som gjordes i början på året.", säger Jerry Johansson, VD Sandberg & Söner