Sandberg & Söner tar KlimatKliv

Sandberg & Söner investerar i en hållbar energilösning med stöd från Naturvårdsverket och projektet KlimatKlivet.  Företaget växlar till klimatneutral uppvärmning av lokalerna på Fårbovägen via den biobränsleanläggning som Västerbergslagens Energi äger i Fagersta.

 ”Det är roligt att kunna göra en insats för miljön och samtidigt känna att vi kliver in i en modern och tidsenligt energilösning för våra lokaler. Vi har sedan 90-talet använt biobränslebaserad uppvärmning i en av våra lokaler. Men vi har av ekonomiska skäl inte haft möjlighet förrän nu att investera i samma typ av lösning för vår huvudlokal. Naturvårdsverket inom ramen för Klimatklivet stödjer oss i denna investering”, säger Johan Svarts, ägare av Sandberg & Söner.

Sandberg & Söner har årligen förbrukat ca 20 m3 olja och kommer under våren helt att växla över till Västerbergslagens Energis fjärrvärmelösning. Det kommer reducera CO2 utsläppen med ca 60 ton.