loading...

”Saker och ting kan alltid göras bättre.
Vi vet vad som kan göras och hur man ska göra det”

Kvalitets- och Miljöarbete

Kvalitet är att kunna identifiera kundens behov och sedan omsätta det i praktiken. Naturligtvis är företaget certifierade mot ISO 9001 , men ISO-system kan aldrig skapa kvalitet. Det är något personalen själva bidrar med.
Vi innehar en rad olika kundackrediteringar mot företag inom krävande branscher, såsom medicin och olja/gas.

För oss är det också en självklarhet att bidra till en bättre miljö för våra barn och eftervärden. Därför arbetar vi aktivt med vårt miljöarbete för att minska vår miljöbelastning och bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle. Vi är ISO certifierade enligt ISO14001 och arbetar kontinuerligt med att åtgärder för att reducera miljöbelastningen, exempelvis har vi bytt ut vår oljeuppvärmning till fjärrvärme och biobränsle. Vi köper också bara förnybar energi av Skellefteåkraft.

Verksamhetspolicy


Sandberg Maskinbearbetning är tekniskt ledande inom tillverkning av stora och medelstora komplexa komponenter, system, prototyper och reservdelar i utmanande geometrier och exotiska material till nordisk industri.

  • Bolaget marknadsför, säljer och producerar produkter och tjänster i en hög kvalitetsnivå. Våra kunder ska känna en trygghet och ett förtroende i sina affärer med Sandberg & Söner och veta att de får produkter som inte kommer göra dem besvikna.
  • I vår produktion och vårt agerande tar vi största möjliga hänsyn till de miljöeffekter som uppstår. Vi samarbetar med kunder, leverantörer och andra intressenter för att kontinuerligt minska vår miljöbelastning, öka återvinningen och skydda miljön. Vi ska också uppfylla samtliga bindande krav.
  • Vår strävan är att leverera produkter och tjänster i rätt tid, utan brister och med så låg miljöpåverkan som möjligt samtidigt arbetar vi med att ständigt förbättra oss och vårt verksamhetsledningssystem.

Genom ett väl utvecklat arbete mot ständiga förbättringar säkras högsta kvalitet till lägsta kostnad både ur ett ekonomiskt men också ur ett miljöperspektiv.

Ledningen på Sandbergs Maskinbearbetning