loading...

Ny ägare

Sandberg & Söner förvärvas av Johan Svarts från Volati AB. Affären kommer inte påverka den dagliga verksamheten utan Sandberg & Söner kommer fortsätta att drivas på samma sätt och med samma inriktning som tidigare. Det kommer inte ske några personalförändringar utan Jerry Johansson kommer fortsätta leda den dagliga verksamheten i egenskap av VD tillsammans med ledningsgruppen i Sandberg & Söner.

 ”Jag har arbetat med Sandberg & Söner sedan 2008 som investeringsansvarig på Volati. Nu när jag slutar på Volati och startar egen investeringsverksamhet känns det väldigt bra att kunna förvärva ett så fint och välskött företag som Sandberg & Söner. Företaget har långa stabila kundrelationer och en oerhört stor kunskap och erfarenhet av tillverkning inom skärande bearbetning. För mig är långsiktighet viktigt och det känns bra att kunna fortsätta arbeta med och utveckla Sandberg & Söner.” säger Johan Svarts, ny ägare till Sandberg & Söner AB.

 ”Johan har allt sedan vi förvärvade Sandberg & Söner 2008 ansvarat för bolaget och han är den på Volati som känner företaget allra bäst. När Johan bestämt sig för att lämna Volati och starta egen investeringsverksamhet känns det naturligt att Johan förvärvar bolaget. Vi önskar Sandberg & Söner och Johan all välgång”, säger Patrik Wahlén, ägare Volati AB.